عنوان: دريافت پول به عنوان کارمزد
سوال :
چند نفر به كمك و همكارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشكيل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آيا بهره هايى كه به عنوان كارمزد دريافت مى شود حلال است؟ لازم به ذكر است كه اين صندوق كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند. بنابراين سودى كه دريافت مى شود در صورتى كه حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
پاسخ:

به عوان کارمزد جایز است.