عنوان: حكم شرعي معاملات بانكي
سوال :

حكم شرعي معاملات بانكي كه در مؤسّسات مالي و اعتباري و يا صندوق هاي قرض الحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارند چيست؟


پاسخ:

باید تحت عقدی از عقود اسلامی باشد.