عنوان: هدف از عزاداري
سوال :
هدف از عزاداری و روضه و مداحی به نظر شما چیست؟ هدف از اشک ریختن در اين مجالس چیست؟
پاسخ:

حضرت امام حسين«عليه السلام» موجي را در كربلا ايجاد كرد و عيال امام حسين آن موج را سرتاسري كردند و تأكيد بر عزاداري براي ابقای آن موج است. بنابراين براي بقاي تشيع، عزاداري، نوحه سرائي و مداحي بهترين چيزها است.