عنوان: جلوگيري از پخش نوار ترانه در اتوبوس
سوال :

اگر در اتوبوس‌ مسافربري‌ به‌ شهر مقدّس‌ مشهد، راننده‌ به‌ بهانه اينكه‌ هوشيار باشد نوار ترانه‌ روشن‌ كند و با وجود امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر چند تن‌ از مسافران‌، اصرار به‌ اين‌ كار داشته‌ باشد و به‌ ناهيان‌ منكر پرخاش‌ كند و ادّعا كند كه‌ رهبر اين‌ نوارها را آزاد كرده‌اند و از طرفي‌ ما دو ساعت‌ از سفر را رفته‌ باشيم‌ و در بين‌ راه‌ باشيم‌ ‌ چه‌ بايد بكنيم‌ تا هم‌ وظيفه امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر خود را كامل‌ انجام‌ بدهيم‌ و هم‌ مبتلا به‌ معصيتي‌ نشويم‌؟

 


پاسخ:

شما بايد تذكّر بدهيد اگر فائده‌ نكرد مي‌توانيد به‌ مسافرت‌ خود ادامه‌ بدهيد و جرّ و بحث‌ لازم‌ نيست‌ چنانچه‌ پياده‌ شدن‌ هم‌ لازم‌ نيست‌.