عنوان: دست دادن بعد از نماز و خواندن تعقيبات از بلندگو
سوال :

 آیا مصافحه(دست دادن) پس از اتمام نمازجماعت،بدعت است؟ و شايسته است پس از نماز بلافاصله سجده شكر و سپس تسبيحات حضرت زهرا سلام الله عليها خوانده شود؟ و آیا اينكه در مساجد تعقيبات را از طريق بلندگو مي خوانند مكروه است؟


پاسخ:

بدعت نیست و سجده شکر و تسبیحات حضرت زهرا«سلام الله علیها» بسیار خوب است، ولی واجب نیست و تعقیبات را پشت بلندگو خواندن مکروه نیست.