عنوان: روزه گرفتن در شرايط سخت کارِي و جوّي
سوال :

شخصی در ماه مبارک رمضان که هوا بسیار گرم  و روزها طولانی است به شغلی مشغول است که نمی تواند در آن حالت روزه بگیرد یعنی گرفتن روزه برای او بسیار مشکل است. آیا می تواند روزه خود را افطار کند و در زمستان که روزها کوتاه تر است آن را قضا نماید؟

به طور کلی اگر کسی به دلیل موقعیت کاری نتواند روزه بگیرد یا روزه گرفتن برای او بسیار سخت باشد و بین روزه گرفتن و یا ترک  کار بخواهد یکی را انتخاب کند وظیفه او چیست؟


پاسخ:

اگر بخواهد می تواند جمع بین هر دو بکند چنانچه افراد فراوانی بوده و هستند که جمع بین هر دو کرده و می کنند و مسلمان واقعی باید جمع میان هر دو بکند و «نمی توانم» در قاموس او راه ندارد.

مگر مسلمان ها درخلیج فارس در حالی که کار می کنند،در آن هوای گرم روزه نمی گیرند؟ روزه می گیرند،نماز اول وقت با جماعت می خوانند،کار هم می کنند، و چنین سؤالهايي نکرده و نمی کنند. مگر مسلمانهاي صدر اسلام با نبود غذا بلکه نبود آب، جنگ نمی رفتند و روزه هم می گرفتند! مگر جوان هاي ما در جنگ هشت ساله با هوای گرم و نبود امکانات روزه نمی گرفتند؟!!