عنوان: عدم توجيه شرعي برخي اعمال در روز نهم ربيع الاول
سوال :

برخي مردم از قديم براي روز نهم ربيع الاول اعمالي انجام مي دهند و آن را منتسب به ولايت مي کنند. نظير اينکه در دستشويي ها چراغ روشن مي کنند يا هفت مستراح را مي شويند و از اين قبيل اعمال. آيا اين کارها وجه شرعي دارد؟ حکم آن چيست؟


پاسخ:

وجه شرعی ندارد.