عنوان: بستن دخيل به درخت هاي داخل امامزادها
سوال :

در بعضى از نقاط كشور، برخی از مردم به درخت هائی که در درون امامزاده ها  است دخیل می بندند و اعتقاد فروانی دارند که از این درختها به خاطر تقدسی که به خاطر حضور در این مرقد دارند شفا می گیرند آیا این کار آنها صحیح بوده است؟


پاسخ:

صحیح نیست.