عنوان: افکار خرافي برخي کهنسالان
سوال :

برخي افراد مسن و مخصوصاً پيرزن ها، از قديم به يک موارد خرافي معتقد بوده و هستند. نظير اينکه زني که اولين بچه او سقط شده است، نبايد در جلسه ختم انعام شرکت کند. و اگر کسي خلاف اعتقاد آنان عمل کند، با او برخورد مي کنند و جالب اينکه به روش خرافي خود هم برخورد مي کنند. مثلاً گوشه چادر او را مي سوزانند تا رفع نحوست شود. خواهشمند است بفرماييد نظر اسلام در مورد اينگونه کارها چيست؟


پاسخ:

اینها خرافت است و نباید باشد.