عنوان: کمک در دفاع به ديگري
سوال :

احتراماً استدعا دارد بفرماييد اگر فردي‌ مورد تعرّض‌ و تهاجم‌ واقع‌ شود و ناتوان‌ از دفاع‌ مشروع‌ باشد و ما به‌ كمك‌ او برويم‌ ولي‌ او كمك‌ ما را نپذيرد، حكم‌ مسأله‌ چگونه‌ است‌؟ آيا اگر در مورد تعرّض‌ به‌ مال‌ وي‌ كفايت‌ دارد، در مورد تعرّض‌ به‌ جان‌ چگونه‌ است‌؟ آيا كفايت‌ دارد يا خير؟ يا هنگام‌ تعرّض‌ به‌ ناموس‌ و عرض‌. حال‌ اگر با وجود عدم‌ پذيرش‌ كمك‌ او (فردي‌ كه‌ جانش‌ در خطر است‌) ما مداخله‌ نموديم‌ و منجر به‌ كشته‌ شده‌ فرد متعرّض‌ (مهاجم‌) شد، آيا در محكمه‌ مي‌توان‌ به‌ دفاع‌ مشروع‌ استناد نمود، در صورتي‌ كه‌ دفع‌ خطر مهاجم‌ متوقّف‌ به‌ قتلش‌ باشد؟ در مورد تعرّض‌ به‌ عرض‌ و ناموس‌ غير، اگر نتوان‌ از باب‌ دفاع‌ مشروع‌ وارد شد، از باب‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر تا چه‌ حدّ امكان‌ كمك‌ و پيشروي‌ وجود دارد؟ آيا اگر منجر به‌ قتل‌ فرد متعرّض‌ شد چه‌ حكمي‌ دارد، با فرض‌ اين‌ كه‌ دفاع‌ متوقّف‌ به‌ قتل‌ مهاجم‌ باشد.

 


پاسخ:

در كليه فروض‌ مسأله‌ بايد طبق‌ قاعده امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و احكام‌ آن‌ عمل‌ كرد و قاعده ديگري‌ ندارد.