عنوان: پيدا کردن اشياي گمشده
سوال :

اینجانب شخصى را می شناسم كه مى تواند رد اشياى گمشده را به صاحبان آنها به طور دقيق اطّلاع دهد. چندی پیش ماشین مرا دزدیدند آیا می توانم جهت یافتن ماشینم به این فرد مراجعه کنم؟


پاسخ:

جایز است.