عنوان: نماز در مسجدي که به با پول حرام ساخته شده
سوال :

اگر بدانیم مسجدی را فردی نزول خور هزینه اش را داده است، آیا خواندن نماز در آن اشکال دارد؟


پاسخ:

جایز است.