عنوان: پيدا شدن استخوان در زمين مسجد
سوال :

موقع ساختن مدرسه يا مسجد يا حسينيه استخوان هایی از زيرزمين بيرون آمده است. آيا وجود اين استخوان ها دليل بر وجود قبرستان قديمى در آن مكان مى باشد؟


پاسخ:

علامت نیست.