عنوان: نگاه به محل روئيدن موهاي زايد
سوال :

در بعضی از آرایشگاهای زنانه موهای زائد بدن را می زنند. آیا دست زدن و نگاه کردن زنی که این کار را انجام می دهد اشکال دارد؟


پاسخ:

جایز نیست.