عنوان: نگاه کردن به زنان نامحرم
سوال :

نگاه كردن به عكس و فيلم زنان نامحرم بدون قصد ريبه چه حكمي دارد؟


پاسخ:

این گونه نگاه ها انسان را در پرتگاه هوی و هوس می برد، چنانچه در روایات اهل بیت«علیهم السلام» آمده است.