عنوان: جلوگيري از زياد شير خوردن فرزند
سوال :

اگر فرزند تمایل بیش از اندازه به خوردن شیر مادر داشته باشد و این امر مشکلاتی برای مادر و فرزند ایجاد کند، آیا مادر می تواند بعضی اوقات به او شیر ندهد یا کمتر بدهد؟


پاسخ:

به اندازه متعارف لازم است.