عنوان: نحوه برگزاري مراسم ميلاد پيامبر«صلي الله عليه و آله و سلم»
سوال :
در ايام وروزهاي منتهي به ولادت پيامبر گرامي هستيم لطفاً بفرمائيد برگزاي اين مراسم چگونه بايد باشد؟
پاسخ:

هر چه باشكوهتر انجام شود بهتر است.