عنوان: نقش امام صادق«عليه السلام»در ترويج تشيع
سوال :
حضرت امام صادق«عليه السلام» را موسس مذهب جعفري مي ناميند چرا ايشان را به اين نام مي نامند؟
پاسخ:

چون توانسته اند تشيّع را از نظر فرهنگي مستغني كنند.