عنوان: نقش پيامبر«صلي الله عليه و آله و سلم» در تشيع
سوال :

نقش پيامبر گرامي در بنا گذاشتن مذهب شيعه چیست؟


پاسخ:

پيامبر گرامي«صلی الله علیه و آله و سلم» از همان روز اول بعثت تا موقع رحلت به دو چيز شفارش مي كردند: قرآن کریم و اهل بيت«علیهم السلام»