عنوان: هدف از عزاداري
سوال :

هدف از عزاداري سالار شهيدان حسين بن علي عليه السلام چيست ؟


پاسخ:

عزاداري از مستحبات اكيده است و ثوابي بالاتر از آن نداريم و ادامه شهادت امام حسين«عليه السلام» و ادامه رسالت زينب«عليها السلام» است.