عنوان: کفايت فرو بردن دست در آب هنگام وضو
سوال :

اگر دست ها را زیر شیر آب بگیریم یا در آب فرو ببریم و به قصد وضو بیرون بیاوریم، بدون دست کشیدن، آیا وضو صحیح است؟


پاسخ:

صحیح است.