عنوان: گرفتن خمس با استفاده از قوه قهريه
سوال :

آيا امتناع‌ از پرداخت‌ خمس و زكات‌، تمرّد از احكام‌ ضروري‌ دين‌ تلقّي‌ مي‌شود و آيا منكر ضروري‌ بودن‌ آن‌ محكوم‌ به‌ كفر است‌ و آيا اسلام‌ براي‌ گرفتن‌ خمس و زكات‌ از چنين‌ فردي‌ مي‌تواند به‌ قوه قهريه‌ متوسل‌ شود؟


پاسخ:

گناه‌ كسي‌ كه‌ خمس‌ يا زكات‌ پرداخت‌ نكند بزرگ‌ است‌ و قرآن‌ در سوره توبه‌ تهديد عجيبي‌ راجع‌ به‌ اينگونه‌ افراد دارد، ولي‌ صرف‌ امتناع‌ از پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ موجب‌ كفر نمي‌شود ولي‌ اگر منكر آن‌ باشد انكار كفرآور است‌ و حكومت‌ اسلامي‌ حق‌ گرفتن‌ خمس‌ و زكات‌ را دارد و مي‌تواند آن‌ را قهراً بگيرد.