عنوان: دريافت حقوق از شرکتي که رشوه مي دهد
سوال :

دریافت حقوق از شرکتی که رشوه به دیگران میدهد چه خکمی دارد؟ من در شرکتی کار می کنم که برای برنده شدن در مناقصات رشوه می دهد. آیا حقوق من حلال ایت؟


پاسخ:

حقوق شما اشكال ندارد.