عنوان: وسواس در ثبوت هلال
سوال :
شخصى كه از راه اعلام نظر مراجع و حاکم شرع به ثبوت هلال اطمينان پيدا نمى‏كند، چه تكليفى دارد؟
پاسخ:
وسواسي است و نبايد اعتنا کند، ولي اگر مسافرت کرد و افطار کرد، اشکال ندارد.