عنوان: نشانه‌هاي ظاهري ماه
سوال :
آيا بلندي هلال ماه، تطوق و ديگر نشانه‌هايي که دلالت بر شب دوم ماه دارد، مي‌تواند اثبات کنندۀ اين باشد که ديروز اول ماه بوده است؟
پاسخ:
اين گونه چيزها علامت نيست.