عنوان: استهلال با وسايل و چشم غير متعارف
سوال :
آيا رؤيت هلال ماه با استفاده از دستگاه‌هاي مجهز، مثلاً دوربين CCD و ديگر وسايل که با توجه به انعكاس نور و بازخوانى اطلاعات آن توسط رايانه، رؤيت ماه را اثبات مي‌کند، براى اثبات اول ماه كفايت مى‏كند؟
پاسخ:
کفايت نمي‌کند و بايد با چشم متعارف باشد.