عنوان: عدم حجيّت وسائل نجومي در استهلال
سوال :
امروزه که ديگر وسايل فوق پيشرفتۀ نجوم با دقت فوق‌العاده زياد وجود دارند، آيا باز هم لازم است استهلال با چشم غير مسلح انجام شود؟
پاسخ:

وسائل نجومي حجّت نيست و دليل آن هم اينكه در اين چند سال تقويم‌ها متفقاً چيزي گفته‌اند و خلاف آن عيناً اثبات شد.