عنوان: گرفتن روز? نذري، استيجاري يا مستحبي در صورت داشتن روز? قضاي واجب
سوال :
کسي که روزۀ قضاي واجب داشته باشد آيا مي‌تواند روزۀ نذري، استيجاري يا مستحبي بگيرد؟
پاسخ:
مي‌تواند.