عنوان: عدم اطلاع از تعداد نماز و روزه‌هاي قضا
سوال :
کسي که زمان دقيق به سن تكليف رسيدن خود را نمي‌داند و نمي‌داند چقدر نماز و روزه بر عهدۀ اوست، چه مقدار قضاى نماز و روزه بر او واجب است؟
پاسخ:
هر مقداري که يقين دارد قضا کند، کفايت مي‌کند.