عنوان: قضاي روزه‌هايي که بدون عذر گرفته نشده
سوال :
شخصى 42 ساله تاكنون روزه نگرفته و گفته داراى پانزده عائله بوده و براى تلاش و ادارۀ خانواده‌ام در گرما و سرما كار مى‌كردم و طاقت نداشتم روزه بگيرم. عذر شرعى هم نداشته است. خواهشمند است نظر مبارك را در مورد وظيفۀ او بيان فرمائيد.
پاسخ:
بايد به مرور زمان روزه‌ها را بگيرد.