عنوان: نذر گرفتن روزه‌اي در روزي نامشخص در سفر
سوال :
آیا کسی که نذر کرده است یک روز را روزه بگیرد، ولی مشخص ننموده است آن روز کی باشد، می‌تواند هنگامی که در سفر است و قصد ده روز ندارد، به قصد خود عمل کند؟
پاسخ:
نمی‌تواند.