عنوان: کثيرالسّفر کمتر از دو ماه
سوال :
کسي که نذر مي‌کند براي مدت يک تا دو ماه هر هفته سه شنبه‌ها به جمکران برود (مجموعاً 8 هفته)، آيا نماز و روزۀ او تمام است يا شکسته؟
پاسخ:
شکسته است.