عنوان: حکم وطن دانشجو
سوال :
طلاب و دانشجوياني که به مدت چهار سال، هفت سال يا کمتر و بيشتر براي تحصيل در شهري مي‌مانند، آيا آنجا وطن آنها به حساب مي‌آيد؟
پاسخ:
آنجا وطن آنها است.