عنوان: حکم روز? دانشجو يا سرباز بعد اتمام تحصيل و خدمت در وطن دوم
سوال :
اگر دانشجو یا طلبه یا سرباز که به واسطۀ این عوامل در شهر دیگری نماز خود را تمام می‌خواند، درس یا سربازی او تمام شود و به وطن خود برگردد، در دفعات بعدی که به آن محل می‌رود، حكم نماز و روزه‌اش چيست؟
پاسخ:
نماز او شکسته است و نمي‌تواند روزه بگيرد.