عنوان: مسافرت براي مقاصد مختلف
سوال :
کسی که چند شغل دارد و برای هر کدام جداگانه سفر می‌کند یا کارهای مختلف و نامنظمی دارد که برای هر کدام، باید چند روز یک بار از حد شرعي وطنش خارج شود نیز می‌تواند در ماه مبارک رمضان، روزه‌های خود را در سفر بگیرد؟
پاسخ:
باید نماز را تمام بخواند و روزه نیز بگیرد.