عنوان: سفر چند روز يک بار
سوال :
اگر کسی چند روز یک بار  از حد ترحض وطنش خارج شد، برای گرفتن روزه های ماه مبارک رمضان، کثیر السفر محسوب می‌شود؟
پاسخ:
اگر به حد 4 فرسخ می‌رسد، نماز او تمام است و روزه بايد بگيرد و اگر به حد چهار فرسخ نرسد که اصلاً مسافر شرعی نیست.