عنوان: ملاک اطلاق کثيرالسّفر
سوال :
ملاک برای اینکه کسی کثیرالسّفر شود، این است که برای کار و شغل مسافرت نماید یا کسی که مثلاً جهانگرد است و برای تفریح مسافرت می‌کند نیز می‌تواند کثیرالسّفر باشد؟
پاسخ:
همۀ آنها کثیرالسّفر هستند.