عنوان: انتقال از وطن
سوال :
کسی که برای زندگی به شهر دیگری منتقل می‌شود و نمی‌داند که تا آخر عمر به زادگاهش بر می‌گردد یا نه، در صورت حضور موقتی در زادگاه، حكم نماز و روزۀ او چگونه است؟
پاسخ:
باید نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد.