عنوان: تمام بودن نماز و روزه در سفر اولِ وطن دوم
سوال :
کسی که به شهر دیگری منتقل می‌شود و می‌داند که باید مثلاً چند سال در آن شهر بماند، آیا از همان روز اول ورود می‌تواند نمازش را تمام بخواند و روزه بگیرد یا باید مدتی بماند؟
پاسخ:
می‌تواند، بلکه لازم است.