عنوان: قصد توطن صوري
سوال :
آیا کسی می‌تواند بدون اقامت دائم یا موقت در شهر دیگری، آن شهر را به صورت وطن خود انتخاب کند و در ماه مبارک رمضان در صورت سفر به آن شهر (مثلاً مشهد) روزة خود را بدون قصد ده روز کامل بگیرد؟
پاسخ:

باید قصد توطّن جدی و واقعی باشد، نه صوری و ظاهری.