عنوان: شرط تحقق وطن
سوال :
مدت اقامت یک نفر در شهر دیگر چقدر باید باشد تا او بتواند در آن شهر قصد وطن کند؟
پاسخ:
به مجرد قصد توطّن جداً، وطن او می‌شود.