عنوان: پرداخت خوراکي مورد نياز فقير بابت کفاره روزه
سوال :

شخصي مقداري کفّاره روزه بدهکار است، آيا مي‌تواند مبلغ کفاره را بر اساس پول گندم محاسبه کند و با آن پول، مرغ، گوشت و يا خوراکي ديگري که فقير به آن نياز دارد بخرد و به فقير بپردازد؟


پاسخ:

مي تواند اين كار را بكند و لازم هم نيست كه بگويد از چه بابت است.