عنوان: مناظرات انتخاباتي
سوال :

  با سلام و عرض خدا قوت خدمت زعیم عالیقدر حوزه علمیه و استاد اخلاق حضرت آیت الله العظمی مظاهری قصدم ازبیان این حرفها ناراحتی شما نیست ولی چه کنم که به درد آمده ام و امیدوارم شما با بیانات اخلاقیتان مرهمی براین درد من باشید. تا چندی دیگر انتخابات بزرگی را درپیش روداریم ولی چه انتخاباتی؟ انتخاباتی که نامزدهای محترم برای انتخاب شدن تمام اصول اخلاق را زیر پا می گذارند و هرچه از دهانشان خارج می شود نثار یکدیگر می کنند حضرت آقا شما حتماً می دانید برای برگزاری و شوق مردم امسال مناظره رودرو را برگزار می کنند. ولی چه مناظره هایی که به جز تهمت،غیبت،دروغ،بی آبروی نظام و انقلاب و... چیزی دیگری وجود ندارد و تنها برنده این مناظرات نیز قطعاً دشمن خواهد بود. لذا از شما خواهش می کنم بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی به سوالات من پاسخ دهید.

 1- آیا برگزاری این مناظرات جائز است؟ چون در آن غیبت و تهمت فراوان دیده می شود؟

 2- آیا تکثیر کردن این مناظرات در سطح جامعه برای تبلیغ کاندیدای مورد نظر خویش جائز است؟

 3- آیا زیر سوال بردن خدمات 30ساله انقلاب برای کسب رای بیشتر جائز است؟

4- آیا می توان به بهانه شور انتخاباتی در کشور دروغ و غیبت و.... را در سطح کشور گسترش داد؟

 5- آیا می توان برای پر شوری انتخابات در ساعات پایانی شب به تبلیغ با ماشینها و موتوها و دیگر وسائل نقلیه با صداهاورفتارهای ناهنجار پرداخت؟ 6

6- معظم له با توجه به برگزرای انتخابات در چندروز آینده هواداران نامزدها را به چه چیزی راهنمائی می کنید؟


پاسخ:

بسمه تعالی

اصل کار از جهات متعددی حرام و گناهش خیلی بزرگ است و کلیه سؤال ها هم جواب آن حرمت است و گناه بعضی از آنها خیلی بزرگ است. و من بارها به کاندیداها و به طرفداران آنها گفته ام و به طور جدی هم گفته ام از هرکسی که می خواهید به او رای بدهید تعریف، البته تعریف های واقعی، بکنید. ولی تخریب دیگران حرام است و گناهش خیلی بزرگ است.

حسین المظاهری
17/3/1388