عنوان: دخالت حوزه هاي علميه در انتخابات
سوال :

با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مهم بودن آن در سرنوشت ایران عزیز، سؤالاتی را خدمت معظّم له بیان می کنم.

 1- آیا معظّم له اجازۀ فعالیت به حوزه های علمیه برای معرفی کاندیدای خاص می فرمائید؟

2- در بعضی از حوزه های علمیۀ اصفهان مبادرت به تعطیلی دروس و تبلیغ برای یک نامزد خاص می شود آیا معظّم له تعطیلی دروس و تبلیغ برای یک نامزد خاص را تایید می فرمائید؟

3- اساساً وظیفۀ حوزهای علمیه و نهاد های وابسته در انتخابات چیست؟

4- نظر معظّم له دربارۀ شرکت در انتخابات و چگونگی شناخت فرد اصلح چیست؟پاسخ:

بسمه‌تعالي

شرکت در انتخابات و ترويج براي شرکت گسترده مردم لازم است ولي حوزه به عنوان حوزه حق ندارد از شخص خاصي حمايت يا ترويج کند.

حسین المظاهری

12/3/1388