عنوان: رابطه گريه بر امام حسين(ع) و تهذيب نفس
سوال :

رابطه گريه‌ بر امام‌ حسين‌ (ع)  و سير و سلوك‌ الي‌ الله چيست‌؟

 


پاسخ:

گريه‌ و عزاداري‌ و توسّل‌ و زيارت‌، آثار فراواني‌ دارد كه‌ از اهم‌ّ آن‌ امداد به‌ انسان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقام‌ لقاء و فناء است‌ و در حقيقت‌ بهترين‌ امداد براي‌ شخص‌ سالك‌ در طي‌ نمودن‌ منازل‌ هفت‌ گانه سير و سلوك‌، همين‌ امر است‌.