عنوان: خمس پس انداز
سوال :

آيا به ربع سكه، نيم سكه و ... كه انسان در اثر پس انداز يا درآمد خريداري كرده پس از گذشت يك سال خمس تعلّق مي‌گيرد؟ آيا حد نصابي دارد يا حتي اگر يك ربع سكه هم از هزينه سال زياد بيايد، لازم است خمس آن را پرداخت كند؟

 


پاسخ:

هرچه از هزینۀ سال زیاد بیاید خمس دارد.