عنوان: نحو? عزاداري
سوال :

با توجه به نزدیک شدن ایام محرم و لزوم برگزاری با شکوه مراسم امام حسین «علیه السلام» لطفاً دربارۀ نحوۀ برگزاری این مراسم توضیحاتی بفرمائید و بفرمائید بهترین اعمال در این ایام چیست ؟


پاسخ:

جلسۀ عزاداری به طوری که رسم میان مراجع است باید باشد و شرکت در آن ها باید باشد و ثواب عظیمی هم دارد، بلکه بهترین اعمال است. و زیارت عاشورا و لو با یک لعن و یک سلام، در این ایام خیلی فضیلت دارد و موجب رفع گرفتاری ها است.