عنوان: روزه گرفتن مسافر در ماه رمضان
سوال :
کسی که نمی‌داند روزۀ ماه رمضان مسافر باطل است، اگر روزه گرفت و سفر کرد و تا افطار، کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام نداد، روزة او صحیح است یا باید قضا کند؟ آیا فرقی می‌کند که قبل از افطار بفهمد که روزه‌اش باطل است یا بعد از افطار؟
پاسخ:

اگر در بين روز مسئله را بفهمد روزه‌اش باطل مي‌شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه‌اش صحيح است.