عنوان: مسافرت عمدي در ماه رمضان
سوال :

اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان عمداً مسافرت کند و روزه‌اش را بخورد و قبل از ظهر دوباره برگردد، اشکالی دارد؟


پاسخ:
اشکال ندارد، ولی خوب است این کار را نکند.