عنوان: ابطال روز? مسافر در اثر فراموشي
سوال :
مسافري قصد داشته پس از بازگشت به وطن در آنجا روزۀ واجب یا مستحب بگيرد، اما پس از مراجعت به علت فراموشي چيزي خورده، حکم روزۀ او چگونه است؟
پاسخ:

نمی‌تواند روزه بگیرد، مگر در ماه مبارک رمضان که بايد روزه بگيرد و قضای آن هم واجب است.